jueves, 27 de junio de 2013

Elizalde LHI

Ikastetxe hau 2006-07 ikasturtean eskola inklusiboaren proiektua garatzen hasi zen. Helburu horretara iristeko, hausnarketan murgilduta, ondorioztatu zuten praktika batzuk aldatu beharrean zeudela. Hori dela eta, 2010ean ikasketa kooperatiboaren inguruko sentsibilizazio prozesu bat ireki zuten eta IK/KI programak markatzen dituen hiru eremuetan urratsak ematen hasi ziren. Gaur egun esan dezakete irakasle gehienak orokortze fasean daudela.

Salome eta Begoña . Elizalde LHI
En el curso 2006-07 este centro se planteó como objetivo conseguir una escuela inclusiva. De una reflexión inicial dedujeron que habría de cambiar algunas de sus prácticas. En 2010 comenzaron un proceso de sensibilización e introdujeron los tres ámbitos que marca el programa AC/CA. Hoy en día puden decir que la mayoría del profesorado se encuentra ya en la fase de generalización.


No hay comentarios:

Publicar un comentario